Ap vil innføre ny avgift i landbruket

I en valgkamp preget av løfter om lavere skatter og avgifter foreslår Arbeiderpartiet å innføre en ny avgift. En fôravgift i landbruket skal bidra til å finansiere Dyrehelsetilsynet.