Lav spedbarnsdødelighet i Norge

Norge er blant landene i Europa som har lavest spedbarnsdødelighet. I fjor døde 225 barn under ett år her i landet.