Fare for kollaps i bestanden av Nordsjøtorsk

Bestanden av Nordsjøtorsk er på et historisk lavt nivå, og står ifare for å kollapse, fastslår Det internasjonale råd forhavforskning (ICES). Fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) erbekymret.