Finner ikke legionella-kilden

Prøvene fra vanningsanlegget til en av kolonihagene i Stavanger varnegative. Nye prøver skal tas i mannens hjem.