Hellandsvik direktør for Helse Midt-Norge

Paul Hellandsvik (53) er ansatt som administrerende direktør for Helse Midt-Norge (RHF), som er ett av fem regionale helseforetak i Norge. Foretakene skal drive sykehusene fra nyttår.