Drøfter anke etter helgen

— Jeg har registrert at dommen har falt, men har ikke lestpremissene. Derfor er jeg avskåret fra å kommentere saken, sierpolitiinspektør Bjørn Enoksen Ristesund ved Stavanger politikammer.Han var aktor i ecstasy-saken både i byretten og lagmannsretten.