Avfall fra plattformer smitte-trussel

Norske myndigheter frykter en smitte-bombe i Nordsjøen, og mener atbritisk kjøttavfall fra oljeplattformene kan utgjøre en alvorligtrussel. Nå vil de sette i verk tiltak som hindrer spredning aveventuell smittebærende avfall.