Rekordpriser og kamp om silda

Sildefiskerne på Mørekysten oppnår enorme priser for fangstene sine akkurat nå.