Mellom 20 og 30 asylmottak skal vekk

Mellom 20 og 30 asylmottak skal bort ført året er omme. Utlendingsdirektoratet (UDI) er forberedt på å møte motstand rundt om i landet.