Tunneler kan få ferjepenger

Det kan bli politisk flertall på Stortinget for å bruke sparte ferje-subsider til tunneler langs kyst-Norge.