Sa ja til historisk bankfusjon

Et flertall av aksjonærene i Gjensidige NOR sa mandag kveld ja tilen fusjon mellom selskapet og DnB. Tidligere mandag sa etoverveldende flertall av DnB-aksjonærene ja til fusjon.