Mobberne får kick av å plage andre

Bare i grunnskolen finnes det 20.000 unger som plager andre unger ofte og over lang tid.