Mindre nedtapping av norske kraftmagasiner

Fyllingsgraden i norske kraftmagasiner sank med 1,7 prosent iforrige uke. Tilsiget som kom inn i kraftmagasinene i form avnedbør og snøsmelting, var om lag dobbelt så høyt i forrige uke somi tilsvarende uke i fjor. Sammen med import og et lavere forbrukbidro dette til mindre nedtapping av vannmagasinene enn i fjor.