- Forsvaret må kunne brukes mer aktivt

— Det må være mulig å kunne samkjøre politiet og Forsvaret mot en trussel fra sabotører og terrorister, sier Kåre Willoch.