- Stempler en hel folkegruppe som kriminell

Kosovoalbanere reagerer kraftig på at justisminister Dørum så klart knytter kosovoalbanere i Norge til organisert kriminalitet.