Begge parter fornøyd med rettsbelæringen

For første gang under Orderud-saken var aktoratet og forsvarerne skjønt enige. Rettsbelæringen til lagmann Odd Jarl Pedersen var meget god.