Kommunene misfornøyd med UDI

— UDI må få en langt bedre samhandling med kommunene i etableringen av asylmottak. Spesialiserte mottak vil gi spesielle utfordring, sier direktør Gunnar Gussgard i Kommunenes Sentralforbund.