Noas redd for rettssikkerheten

Det går mot asylsøker-rekord i år. Flyktningeorganisjonen Noas (Norsk organisasjon for asylsøkere) frykter harelabb i behandlingen av søknader.