- Krekar kan ikke sendes hjem

Forsvareren til den terrorsiktede mulla Krekar menerkrigshandlingene i Nord-Irak de siste dagene gjør det umulig åutvise Krekar.