Patologene vil forbedre obduksjonsrutinene

De norske patologene ber om at rutinene ved obduksjoner av avdøde tas opp til vurdering. Bakgrunnen er presseoppslag om at organer har blitt fjernet fra avdøde uten pårørendes samtykke.