- Ondskapsfullt av Silde

Jan Birger Medhaug kommer med sterke anklager mot fylkesleder KariAusterheim Silde. Han beskylder henne for å fare med delsannheterog mener at hennes opptreden «minner mer om ondskapsfullhet enn omlederskap».