Millioner av søk i skattelister på internett

Tre døgn etter at årets skattelister ble gjort tilgjengelig påinternett, har de ulike nettstedene registrert flere millionerskattesøk.