Kjørt rett i fengsel

Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland ble kjørt rett i fengsel etter rettsmøtet.