Bondevik roser Ap, riser Hagen

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) roser Arbeiderpartiet foransvarlighet i budsjettinnspurten, og gir Carl I. Hagenstrykkarakter som politisk spåmann.