Høybråten presses av opprør for lokalsykehus

Proteststormen i distriktene mot svekking av lokalsykehusene legger sterkt press på regjeringen.