Over 100 språk i skolen

Det undervises nå i over 100 morsmål i norske grunnskoler, opplyser Statistisk sentralbyrå.