- Saudaprosjektet kan gå klar

SAUDA: Kraftverksjef Arne Aamodt i Elkem Saudefaldene har ei viss von om at saudautbygginga ikkje blir råka av Jens Stoltenberg sine signal.