Grenseproblem for kongekrabben

Fiskeri— og kystdepartementet har problemer med å fastsette grensen for kongekrabbens aksepterte leveområde i Porsangerfjorden i Finnmark.