• Colourbox

Vil gjøre det vanskeligere å bli lærer

Høyre vil gjøre det vanskeligere å komme inn på allmennlærerutdanningen ved å skjerpe kravene i matematikk og norsk.