• Jernbaneverket bryter samarbeidet med ABB om et signalanlegg for tog som har kostet staten 600 millioner kroner. Jan Tore Glenjen

600 millioner rotet bort

Dobbeltsporet vil få et helt nytt signalanlegg etter at Jernbaneverket har gitt ABB et endelig nei.