• Scanpix

– Nødutgangene var boltet igjen

Nødutgangen på baksiden av Urtegata 31 var boltet igjen og brannslukningsapparatene fjernet.