• Jan Inge Haga

Mulla Krekar fikk ikke medhold i Strasbourg

Norske myndigheter har ikke krenket mulla Krekars rettigheter, slår Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fast.