Vi kjøpte mer øl, brennevin og vin

Vi kjøpte 3 millioner liter mer øl i juli, august og september i år enn i samme tremånedersperiode i fjor.