Innfører passkontroll på Svalbard

Justisdepartementet innfører full passkontroll ved inn— og utreise til Svalbard.