Spareprodukter omfattes av bankgaranti

Innskudds— og sparedelen av såkalte strukturerte produkter er omfattet av Banksikringsfondets garanti, melder Forbrukerrådet.