Taktskifte i industrien

Stadig flere industriledere mener framtidsutsiktene på kort sikt er negative.