• Likelønnskommisjonen ønsker å dele foreldrepermisjonen i tre like store deler. Colourbox

Ønsker å dele foreldrepermisjonen i tre