SVs landsmøte: Deler opp i lukkede mannsmøter og kvinnemøter

I forkant av landsmøtet deler SV forsamlingen opp etter kjønn. Hensikten er å hindre mannsdominans og hersketeknikker, sier SV-ledelsen.

KOS OG KLEM: Her er det hjertelig forening mellom kjønnene under SVs forrige landsmøte i 2015. Men når landsmøtet åpnes fredag, blir menn og kvinner først delt inn i formøter for å lære om hersketeknikker. På bildet ser vi daværende nestleder Bård Vegar Solhjell (til v.), partisekretær Silje Schei Tveitdal, Inga Marte Thorkildsen og partileder Audun Lysbakken.
  • Pål Andreas Mæland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

«Kjønnsdelte formøter». Det er det litt uvanlige punktet på programmet til SVs landsmøte, som innledes på Gardermoen fredag, skriver Bergens Tidende.

En time før selve landsmøtet settes i gang, er alle delegatene invitert til formøter som er lukket for media. Et for kvinnene og et for mennene.

– Vi er opptatt av at det skal være like stor deltakelse av kvinner og menn i alle debatter. Derfor har vi slike møter, for å bevisstgjøre delegatene om det, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han sier at partiet har brukt slike møter også i andre sammenhenger, og at det har fungert bra.

– Vi er et feministisk parti, og det innebærer å være bevisst på hvordan en del usynlige strukturer fungerer. Dette gjør vi for å ha et inkluderende landsmøte, sier Lysbakken.

Les også

Leiar: Rettferd med SV

Nei til media

BT spurte torsdag om vi kunne få være til stede på de kjønnsdelte formøtene, men fikk nei av partisekretær Kari Elisabeth Kaski.

– Vi ønsker ikke journalister til stede, fordi det vil være kontraproduktivt i forhold til hva formålet til møtene er. Vi ønsker at alle skal snakke fritt, og med mediefolk i salen vil kanskje noen legge bånd på seg, sier hun.

Kaski avviser også ønsket om å få ta et bilde under formøtene.

– Men hva er formålet med møtene?

– Poenget er å ha noen korte møter på rundt en halvtime der vi snakker om partikultur, møtekultur og hersketeknikker. Vi vil ha trygge møteplasser.

– Ikke frakoblet samfunnet

– Betyr det at dere har erfaring for at det benyttes hersketeknikker i debattene i SV?

– SV er et feministisk parti, men heller ikke vi er frakoblet de strukturene som finnes i samfunnet. Vi er opptatt av lik fordeling av kvinner og menn på talerstolen og ellers, og da har vi brukt slike kjønnsdelte formøter som en måte å bevisstgjøre folk på det.

– Så mennene snakker mest også i SV?

– Det varierer fra møte til møte Men vi skal ikke tro at likestilling kommer av seg selv. I politikken generelt er menn grovt overrepresentert, og da må man jobbe systematisk for å jevne ut forskjellene.

Kaski understreker at også kvinner bruker hersketeknikker, og at hensikten med møtene er å fremme en god møtekultur generelt.

– Men hvorfor da dele opp etter kjønn?

– Det er litt ulikt budskap til menn og kvinner, men samtidig mye av det samme. Litt av poenget med å dele opp er å skape de rommene der delegatene kan si det de har på hjertet om temaet.

Djupedal fikk kritikk

Landsmøter består også av sosiale sammenkomster på kvelden, men partisekretæren sier at formøtene handler om møtekultur, ikke festkulturen.

Etter landsmøtet i 2007 fikk daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal kritikk etter å ha kommet med det som ble oppfattet som trusler mot nåværende nestleder Snorre Valen under en nattlig sammenkomst. Tidligere kvinnepolitisk leder i SV, Oddrun Remvik, var blant dem som kritiserte Djupedals debattstil den gangen.

SVs landsmøte består av 164 delegater. Fylkesårsmøtene fordeler delegatene på lagene ut fra hensyn til medlemstall, kjønnsfordeling og distriktsfordeling. Kaski hadde torsdag ikke oversikt over kjønnsfordelingen blant delegatene.

– Vi har ingen strikte regler om kjønnsfordeling verken der eller på talerstolen. Men jeg regner jo med at fylkene tar hensyn til det når de setter opp hvem som skal på talerstolen, sier hun.

Publisert: