Fraråder leger å søke direktørstillingen ved Ullevål

Sentralstyret i Legeforeningen fraråder medlemmene i foreningen å søke direktørstillingen ved Ullevål sykehus før rammevilkårene er slik at driften ved sykehuset kan forsvares.