Omstridt Oslo-kantor urettmessig oppsagt

Kantor Andreas Liebig i Sagene kirke ble i Oslo byrett onsdag tilkjent 500.000 kroner i erstatning for urettmessig oppsigelse.