• To av fire vindmøller ble foreslått plassert her ved veien som går mellom Fotland og Undheim. Solvind AS

Forsker på pene og stygge veier

I et nytt forskningsprosjekt inviteres den vanlige mann i gata til å delta. Resultatet skal bidra til bedre utforming av fremtidige veier.