Vil ha eget Nav-ombud

Det bør opprettes et eget ombud for Nav-brukere, mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.