Mot brudd i lønnsforhandlingene i stat og kommune

Lønnsoppgjøret i stat og kommune går mot mekling. Partene står så langt fra hverandre at et brudd i forhandlingene er meget sannsynlig. Fristen for å bli enige i forhandlinger går ut ved midnatt.