Vil sikre erstatninger til Rocknes-etterlatte

Rederiet Jebsen vil sikre at erstatningsutbetalingene til deetterlatte etter Rocknes-forliset havner i rette hender.