- Anbud gir dårlige togtilbud

Høyere billettpriser, færre avganger og dårligere service blir resultatet dersom togtrafikken legges ut på anbud, mener Transportøkonomisk institutt (TØI).