• Lars Vorland (i midten) leder Beslutningsforum, som tar stilling til nye metoder. I utvalget sitter toppene i de fire helseregionene. Bildet er fra et av møtene i fjor, hvor han og (f.v.) Stig Slørdahl, Herlof Nilssen, (Lars Vorland) og Cathrine Lofthus møtte helseminister Bent Høie (H). Frode Hansen, VG
    Galleri

Slik forsvarer legemiddelfirma at medisinen koster opp mot 1 million kroner pr. dose

Legemiddelfirmaet Biogen tjente 2,1 milliarder norske kroner bare i juli, august og september på legemiddelet Spinraza, viser selskapets kvartalsrapport.