Høyre vil avvikle laksekvoter

Høyre vil slippe oppdrettsnæringen fri og avvikle ordningen med konsesjonerog forkvoter for oppdrett av laks og ørret.