Mattilsynet: - Politiet mangler kompetanse i dyremishandlingssaker

Manglende kompetanse hos politiet gir lave straffer for dyremishandling, ifølge Mattilsynet. Under 2 prosent av anmeldte dyremishandlingssaker de siste seks årene har endt med fradømmelse av retten til å holde dyr.