• Spansk kjørvel har svært høy økologisk risiko og må i likhet med 35 andre intruduserte plantearter forbys, mener Miljødirektoratet

36 planter kan bli svartelistet, grøntnæringen steiler

Platanlønn er i godt selskap. Miljødirektoratet vil forby 36 planter, busker og trær som er vanlige i hager, parker og langs veier i Norge.