Seks av ti bedrifter ikke tilknyttet bedriftshelsetjeneste

62 prosent av norske bedrifter er ikke tilknyttet bedriftshelsetjeneste, tross Arbeidstilsynets pålegg om å gjøre dette.